Tarot FalıTarot nedir?

Gelecekte başlarına neler geleceğini öğrenmek, insanların binlerce yıldır öncelikli merak konularından biridir ve bu nedenle de fallar her zaman ilgi çekmiştir. Ülkemizde son yıllarda giderek popülerliği artan falların başında, tarot falı gelmektedir. Tarot falı; falcının bazı özel semboller yardımı ile yaşanması muhtemel bir takım durum ve olayları görmesi ve gördüklerini kartlardaki sembollerin bilgisinde yorumlamasıdır. Tarot falı için kullanılan toplam 78 adet kart bulunmakla beraber, her kartın birbirinden farklı anlam ve anlamları vardır.

Tarot kartlarının üzerindeki şekil ve semboller, insanın hayatında karşılaşabileceği durumları sembolize etmektedir. Kuşkusuz insanların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri binlerce farklı olasılıkta olay ve durum vardır ve 78 adet kart bu durumların tamamı için yeterli değildir. Bu nedenle tarot kartlarının birden fazla anlamı vardır ve kartların ardı ardına geliş sırası dahi farklı anlamlar yüklenebilmesini sağlar. Tarot kartlarıyla fal bakan kişinin, her şeyden önce güçlü bir yorum kabiliyetine sahip olması gerekir.

Yüzyıllar öncesinden beri fal bakan kimseler vardır ve toplumlar bu insanları bir düşünür ve iyi bir hikaye anlatıcısı olarak tanıtmıştır. Bu nedenle tarot kartları ile bal bakan kimsenin kartların anlamlarını, diziliş sıralarına göre değişen durumları ve genel anlam bütünlüğünü çok iyi yorumlayabilmesi gerekir. Bu aşamada tarot kartları ile geleceği görmek mümkündür kesin olarak bir şey söylemek mümkün olmasa da, tarot kartlarındaki simgelerin nereden geldiği hakkında konuşulabilir.

Tarotun Tarihçesi

Tarot kartlarının doğuşu köken olarak Eski Mısır zamanına kadar gider ancak sembollerin ortaya çıkma amacı fal ile ilgili bir durum değildir.

Dönemin alimleri Büyük İskenderiye Kütüphanesi‘nde toplanarak birbirileri ile fikir alışverişi yaparlardı ve bu esnada her insan farklı bir dil konuştuğundan anlaşma sorunu ortaya çıkmıştır. Mısır yazı sanatı herkesin bildiği üzere sembollere dayalı olduğundan, bu insanlar aralarında özel bir sembol dili geliştirmiştir ve bu semboller günümüzde kullanılan tarot simgeleridir. Orijinal kökeni haberleşmek olan simgeler, aslında bir dilin harfleri olarak geliştirilmiştir ancak zaman içerisinde bazı mistisizm hayranları bu simgeleri tarot kartlarında kullanmıştır.


 
© 2022 Her hakkı saklıdır. - MEDYUM ARZU- www.medyumarzu.com